Östanbysläkten

   Textarkivet
          Böcker och skrifter
          Protokoll från släktmöten m.m.
          Deltagare vid släktmöten
          Krönikor
          Verksamhetsberättelser
          Styrelser
          Brev, tal, tidningsartiklar
          Parentationer, minnesord
          Diverse texter
          Sånger

   Bildarkivet
          Släktgemensamma fotografier
          Fotografier från grenarna
          Släktmöten 1957 - 2008
          Gruppfoton från släktmöten
          Gusselhyttan
          Gamla bilder - före släktföreningens tid

   Ljudarkivet
         Anders och Gösta Östby
         Rut Egerö och Margit Berglind
         Rut Egerö och Nanny Lindquist
         Gun Jörler berättar 2002
         Gösta Östby om Gusselhyttan
         Tal Rut Egerö 1988
         Tal vid släktmöte 1992
        
    Länk till tidigare hemsida för föreningen

  
 


1980 Nora

 

 

     Alternative First page in English      

 

      Presentation av Östanbysläkten - bildspel                                                       


2001 Åkerby, Nora

    Länkar i övrigt
    
   Geni - en del släktmedlemmar fortsätter sin uppdatering
                  och kontakter via denna hemsida.
   
   Linde Bergslags Släktforskarförening
       Nora Släktforskarklubb
       Sveriges Släktforskarförbund

                              

Allt som vid släktföreningens upplösande 2008 tillhörde föreningen finns deponerat på Lindesbergs museum.
Arkivet kan nås via Lindesbergs bibliotek,
Kungsgatan 37 A, telefon: 0581 - 811 56.
Postadress Lindesbergs museum, 711 80 Lindesberg,
telefon: 0581 - 811 58

Kontakter kommer att vidarebefordras till någon i den gamla föreningen via     info@ostanby.se              2016-09-20