Karlstad 1972                                           

    Samling hos Gunilla och Staffan Eker    Tillbaka till bildmenyn
  Tillbaka till huvudmenyn
Tord Eneström, Rut Egerö, Ruth Furustam, Tullie Eneström, Rudolf Eker, Lars Eneström Barbro Meland, Kerstin Eneström, Ulf Rudhe, Ingvar Östby. Sittande: Ida Rudhe, Erna Rudhe Sten Östby, May Östby, Lars Eneström, Tullie Eneström, Eric Egerö Ekerska swimmingpoolen  
Tord Eneström, Rut Egerö, Ruth Furustam, Tullie Eneström, Rudolf Eker, Lars Eneström Barbro Meland, Kerstin Eneström, Ulf Rudhe, Ingvar Östby. Sittande: Ida Rudhe, Erna Rudhe Sten Östby, May Östby, Lars Eneström, Tullie Eneström, Eric Egerö Ekerska swimmingpoolen  
Sammanträde och middag Sammanträde Lars Eneström, Gun Hagmann, Anders Eneström, Hans Sjöström, Barbro Meland, Karin Ronge, Tullie Eneström Malin Sjöström, Birgitta Sjöström, Gun Jörler, May Östby, Maud Eker
    Sammanträde Lars Eneström, Gun Hagmann, Anders Eneström, Hans Sjöström, Barbro Meland, Karin Ronge, Tullie Eneström Malin Sjöström, Birgitta Sjöström, Gun Jörler, May Östby, Maud Eker
Helena Sjöström, Birgitta Sjöström, Gunilla Eriksson, Björn Eriksson, Staffan Eker Stig Arnius, Helena Sjöström, Suzanne Arnius, Charlotte Arnius, Maud Eker, Eva Hagmann, Göran Sjöström Göran och Susanne Ronge, Gunilla Eker, Staffan Eker, Göran Sjöström, Per och Karin Ronge Sigrid Arnius, Folke Arnius, Staffan Eker, Gun Hagmann, Christer Eker Nanny Lindqvist, Rut Egerö, Sten Östby
Helena Sjöström, Birgitta Sjöström, Gunilla Eriksson, Björn Eriksson, Staffan Eker Stig Arnius, Helena Sjöström, Suzanne Arnius, Charlotte Arnius, Maud Eker, Eva Hagmann, Göran Sjöström Göran och Susanne Ronge, Gunilla Eker, Staffan Eker, Göran Sjöström, Per och Karin Ronge Sigrid Arnius, Folke Arnius, Staffan Eker, Gun Hagmann, Christer Eker Nanny Lindqvist, Rut Egerö, Sten Östby
Ruth Furustam, Folke Arnius, Ida Rudhe, Ulf Rudhe, Erna Rudhe, Nanny Lindqvist Nanny Lindqvist, Sten Östby, Gun Jörler      
Ruth Furustam, Folke Arnius, Ida Rudhe, Ulf Rudhe, Erna Rudhe, Nanny Lindqvist Nanny Lindqvist, Sten Östby, Gun Jörler

Utfärden på släktmötets andra dag gick till Apertins Herrgård

      Utanför herrgården Susanne Ronge
      Utanför herrgården Susanne Ronge
      Rut Egerö, godsägare Wäring Järnström, Rolf och Gun Hagmann Kristina, Helena och Magnus Eriksson, Anna Öhman
      Rut Egerö, godsägare Wäring Järnström, Rolf och Gun Hagmann Kristina, Helena och Magnus Eriksson, Anna Öhman