Stockholm 1996                                       LB18 

  Från släktmötet på Söder, Bellmansgatan 2  Tillbaka till bildmenyn
  Tillbaka till huvudmenyn
Inga namn finns antecknade i fotoalbumet