Gemensamma bilder                                          LB 18 

  Tillbaka till bildmenyn
  Tillbaka till huvudmenyn
Anders O och Margareta I Anders Olsson Anders Olsson Anders Olsson Margareta Israelsdotter
  Anders Olsson Margareta Israelsdotter
Anders Persson Anna Stina Olsdotter - Anders Olssons syster Gamla Östanby Gamla Östanby Gamla Östanby
Anders Persson - ev Anders Olssons svåger Anna Stina Olsdotter - Anders Olssons syster Gamla Östanby
Salong Nya Östanby Släktmöte Östanby 1905 Släktmöte Östanby 1905 Släktmöte Östanby 1930
Salong Nya Östanby -

stående Signe Wallenborg, Hanna Berner, Hilma Rystedt, Maria Eker, Nanny Lindqvist. Sittande - Mathilda Andersson, Sofia Persson, Jonas Persson, Helena o Gustav Olsson med Ragnar, Sten och Anders Östby

Släktmöte Östanby 1905

Bakre raden fr v – Bengt Rudhe, Anders Olsson, John Odelberg, Helge Rudhe, Karl Gustafsson, Arne Rudhe, Margareta Eker, Nanny Lindqvist, Anders Östby, Gösta Östby, Erik Eriksson, Hilma Rystedt, Gustav Helmertz, Elsa Rudhe, Robert Berner, Jan Persson, Karl Berner, Erik Andersson, Axel Furustam, Ingrid Jahn.

Sittande fr v – Signe Wallenborg m Greta, Margareta Ångström, Maria Bergman-Olson, Maria Gustafsson, Valborg Hagström, Helena Olsson m Ragnar, Gustaf Olsson, Sofie Persson, Stina Berner, Hanna Berner, Mathilda Andersson, Hildegard Andersson.

Sittande på gräset – Rut Furustam, Harald Bergman-Olson (på pall), Rudolf Eker, Märta Furustam-Bolander, Siri Eneström, Sten Östby, Carl o Harald Berner, Runa Lundqvist, Elisabeth Edström, Margit Berglind.

Släktmöte 1930

1a raden fr v – Carin o Erik Andersson, Ragnhild Berner, Valborg Hagström, Maj Andersson, Gerda o Erna Rudhe, Ulf Lindqvist, Hilma Rystedt, Gun Östby, Maria Bergman-Olson, Helena o Gustav Olsson, Hanna Berner, Mathilda Andersson, Maria Larsson, Gertrud Helmertz, Bo o Anna-Lena Östby, Barbro Lindqvist, Birgit Rystedt, Majken Andersson, Brita Hugoson.

2a rad fr v – Esse Berglind, Rudolf o Margareta Eker, Otto Eneström, Elisabeth Edström, Margareta Ångström, Annie Carlmark, Ingrid Jahn, Anders Östby, Hildegard Bolander, Carl Gustafsson, Astrid o Svea Östby, Eric Ericsson, Rut Östby, Nanny Lindqvist, Hilma Andersson, Carl Berner, Märta o Agnes Furustam, Hugo Larsson, Stina Berner, Edit Eriksson, Ragnar Östby, Helge Hugoson.

3e o 4e raden fr v – Paul Hagström, Birgit o John Jahn, Margit Berglind, Margareta Eker, Siri Eneström, Carin Sylwan, Gunnar Bolander, Carl Berner, Gösta o Sten Östby, Arne Rudhe, Per Lindqvist, Folke Rystedt, Eskil Andersson.

Baksidan på Östanby Baksidan på Östanby minne från Gusselby - kort Salongen på Östanby Salongen på Östanby
Baksidan på Nya Östanby minne från Gusselby - kort Salongen på Östanby
Vid stationen Hästskjuts med kusinerna 1917 Elsa Esping lärare och guvernant Margareta Israelsdotter, Berner mfl
Vid stationen Kusinerna på lustfärd i Linde 1917 - Harald Berner, Ragnar Östby, Rudolf Eker, Karin Siktberg, Stina Berner, Edith Eriksson, Elna Landin, Astrid Östby, Maj Jahn, Helena Olsson, Margareta Uhrbom, Runa Lundqvist, Margit Berglind, Ragnhild Bernholm, Birgitta Jahn, Maria Theresia Piper, Rut Egerö, Broms-Eskil. Elsa Esping lärare och guvernant Marielund - Margareta Israelsdotter, Berner mfl
Flygfoto över Gusselhyttan Gusselhyttan Gusselhyttan Gusselhyttan Gusselhyttan
Flygfoto över Gusselhyttan Gusselhyttan    
Gusselhyttan Gusselhyttan Järnutslag Gusselhyttan    
    Järnutslag vid Gusselhyttan    
Blexbergs gård Marielund Hammarn Elvers backe Villa Hegna
Blexbergs gård Marielund Hammarn Elvers backe Villa Hegna
ägare till Brunnshyttan Brunnshyttan Brunnshyttan Brunnshyttan  
  Brunnshyttan   senare ägare  
Brunnshyttan Brunnshyttan Brunnshyttan Brunnshyttan Brunnshyttan
Brunnshyttan 1996 Brunnshyttan vid vägen
      Okänd skolklass - ev från Linde Släktkörsrepetition - från ca 1972
      Okänd skolklass - ev från Linde Släktkörsrepetition - ca 1972
Lindesberg Lindesberg från norr Lindesberg Vasselsjön vid Brunnshyttan Bergslagsbygd
Lindesberg Lindesberg från norr Lindesberg Vasselsjön vid Brunnshyttan Bergslagsbygd