Bildarkiv                                

  Gemensamma fotografier för alla släktgrenar  -  platser, byggnader, personer   
  Album med gamla fotografier                                                                                            
 

 Tillbaka till  huvudmenyn

Fotografier från släktgrenarna: Fotografier från släktmöten:

Uppsala 1984

     Gren III

Solliden 1959 Sunne 1986
     Gren IV Örebro 1961 Stockholm Hässelby 1988
     Gren V Stockholm 1966 Falun 1990  - enbart gruppfoto
     Gren VIII Nora 1968 Uppsala 1992
     Gren IX Västerås 1970 Nora 1994
     Gren XI Karlstad 1972 Stockholm 1996
     Gren XII Stockholm 1974  - tomt Nora 1998
     Gren XIII Göteborg 1976  - tomt Nora 2001
     Gren XIV Österbybruk 1978 Jubileum Junibacken 2002
Nora 1980 Engelsberg 2005

  Album om Gusselhyttan

  Frändemöte Stockholm 1981 Sala avslutningsmöte 2008

  Bergslagssläkter - fotografierna

  Stockholm 1982 Gruppfoton från släktmöten

 Kartor, logotyper

    Fotografier från överlämnande av arkivet 2009
Gamla Östanby