Allmän information om materialet på skivan         LB 18 

                        

 

       Tillbaka till  huvudmenyn  

 

Det som visas på denna DVD-skiva är det material som fanns i Föreningen Östanbysläktens arkiv vid överlämnandet till Lindesbergs museum våren 2009. Dessutom återfinns en del ytterligare material från olika släktmedlemmar, bl.a. foton, inspelningar och släktforskning. Det som därefter är tillagt är en del framletade adressuppgifter, kompletterande släkt-forskning och bilder från själva överlämnandet av arkivet.
 

         
 

 

Fotografierna är företrädesvis i jpg-format, mest för att spara plats så att allt material kan samlas på en DVD. En del gruppfotografier är sparade i tiff-format så att de kan förstoras vid behov. De foton som ligger på den till Lindesbergs museum inlämnade hårddisken ligger i tiff-format i den mån de är skannade. För fotografierna på denna hårddisk finns också meta-data (bildinformation) inlagda i varje bild.
 

Texter och skrivet material är sparade i pdf-format. Alla dokument, böcker och skrifter finns i original i det deponerade arkivet.

Släktträdet är kompletterat en del bakåt i tiden sedan tidigare utskrifter. Om det upptäcks några felaktigheter eller om kompletteringar görs är vi tacksamma om det kan föras vidare  till övriga släktmedlemmar via hemsidan.

 

 

Ljud är sparat i mp3-format, även här för att spara plats. Kvaliteten på materialet är inte bättre än de ursprungliga inspelningarna. De tidigaste av dessa är inspelade med trådspelare och senare överförda till kassett eller rullband. Rösterna kan låta annorlunda då hastigheten på inspelningarna fått korrigeras i efterhand. En del material är också skadat och fragmentariskt. Ljudet som ligger på inlämnad arkivhårddisk är i wav-format.
 

Adressregistret är så aktuellt det kan bli med de möjligheter internet ger. Sannolikt saknas dock många i de yngre generationerna eftersom de inte blivit rapporterade. Många ändringar beträffande partners är också troliga, och på den amerikanska släktsidan finns stora osäkerheter och mycket som är inaktuellt.
Vi är tacksamma för uppdateringar via hemsidan.

Det finns ingen sökfunktion på arkiv-DVDn, utan man måste söka via webbläsarens egen sökfunktion.