Textarkiv              

 

  Böcker och skrifter finns på en egen sida

 Tillbaka till  huvudmenyn

Brev, tal, tidningsartiklar: 

   Parentationer

  Minnesord   Info om släkten
Brev från Allan Johnson    med donationsforslag 89    Parentationer 1963    Siri Eneström    Anu Allpere   Info till släkten 1952   Utskrift av Rut och Margits      samtal 1980
Brev om Bergslagsleken    Parentationer 1998    Ingrid Jahn o           Sian Lindroth    Cilla Ingvar   Information about the           Östanby family   Skrivelse om      
     Östanbysläkten 1955
Tal av Ulf Rudhe 1988    Parentationer 2001 nr 1
     parentation nr 2
   Maj Jahn    In memoriam Rut Egerö   Infoutskick om släktföreningen   Släktföreningens tillkomst
Tidningsartikel om Bigge          Jahn 90 år    Folke Arnius    Runa Lundquist    In memoriam Rudolf Eker   Intervju Tekniska muséet med            Gösta Östby   Västeråshistoria ur      släktperspektiv av Birgitta Jahn
  Tidningsartikel om        släktmötet 1955    Margit Berglind    CM Piper och       Florence Pallin    In memoriam Ulf Rudhe   Lena Höögs manuskript om       släktföreningens histora 2002  
  Tidningsartikel vid över-      lämnandet av arkivet 2009    Tord Bergman-Olson    Erna Rudhe    Dödsannonser Allpere   Medlemsutveckling och antal           deltagare vid släktmöten  
   Harald Berner    Helge Rudhe 1963    Karin Berner   Medlemsutveckling 1952-98  
     Kerstin o Lars Eric       Bolander    Ulf Rudhe    Valdemar Berner   Ordförandebrev om            frändemöte 1983  
     Rut Egerö    Staffan Eker    Birgitta Jahn   Östanbysläktens historik  
     Anders Eneström      Birgitta Sjöström   Östanbysläktens arkiv 2009  
         Richard Pallin    
Släktmöten
  Släktmötesprotokoll:   Deltagare:   Krönikor:   Styrelser:

  Verksamhetsberättelser:

  Program vid möten
   1952    1959    1966    1978 - 80    styrelseberättelse 1957-58    1961  + inbjudan
   1955    1961    1970    1980 - 82    1958    1963
   1957    1963    1972    1982 - 84    1968    1966 + anmälan
   1961 + liten krönika    1966    1978    1984 - 86    1968 - 70    1968
  1963   1968   1980   1986 - 88    1974 - 76    1970
   1966    1980    1984    1988 - 90    1982    1972
   1968    1984    1986    1990 - 92    1984    1976
   1970    1986    1988    1992 - 94    1986    1978
   1972    1988    1992    1994 - 96    1988    1980
   1974    1990    1994    1996 - 98    1992    1982
   1976    1992    1996    1998 - 2001    1994    1984
   1978    1994    1998    2001 - 2004    1996    1986
   1980    1996    2001    2005 - 2008    1998    1988
   1982    1998  (+ program)    2002      2001    1990
   1984    2008    2001  (+ program)      2005    1992
   1988      2002   Chronicles:    2008    1994
   1990    2005   1988  Hedersledamot    1996
   1992    2008   1992   1961 och 1968    2008
   1994     2001   1972
   1996   2008  
   1998    Släktsånger   Vi samlats här
   2001 Diverse texter       Fjärran från jäktet   Olsson 1974 - Jungfru, jungfru
   2005   Notiser från släktmöte -78   Original logo  Fjärran från jäktet version 2   Olsson 1992 - Jungfru, jungfru
   2008   Transfer till      donationsfonden   Original mall gratulation   Fjärran från jäktet -1952 snapsvisa Mackie kniven
  Original mall Östanbysläkten   Östanbysläkten medlgraf   Olsson 1998 - Jungfru, jungfru snapsvisa Lili Marlene
    Stadgar för Allan Johnsons donationsfond   Olsson ytterl version Jungfru snapsvisa Skånska slott
  Inbjudan till jubileumsfirande Junibacken 2002   Olsson 2008 - Jungfru, jungfru snapsvisa River Kwai
  Underskrifter till Ruth     Furustams sjuksäng 1978   Olssonsvisan - Tre gummor 2 snapsvisor 1984