Några bilder från överlämnandet av släktarkivet till Lindesbergs museum
och en del andra aktiviteter i samband med detta 090425-26
Museiintendent Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen och Gunilla Eriksson

Samling med materialet

Modell över gruvdriften på muséet

Gruppbild på släktrepresentanterna

Minnesplats vid Gusselhyttan Fika med Berit Persson i bygdegården
   
  Nya Östanby  
 

                           Lindesbergs museum

   ur arkiv på bygdegården -        Gusselhyttan

ur arkiv - Gusselhyttan