Östanbysläkten       

   Textarkivet
     
   Böcker och skrifter
          Protokoll från släktmöten m.m.
          Deltagare vid släktmöten
          Krönikor
          Verksamhetsberättelser
          Styrelser
          Brev, tal, tidningsartiklar
          Parentationer, minnesord
          Diverse texter
         
Sånger

   Bildarkivet
        Släktgemensamma fotografier
          Fotografier från grenarna
          Släktmöten 1957 - 2008
          Gruppfoton från släktmöten
          Gusselhyttan
          Gamla bilder - före släktföreningens tid

   Ljudarkivet
     
  Anders och Gösta Östby
         Rut Egerö och Margit Berglind
         Rut Egerö och Nanny Lindquist
         Gun Jörler berättar 2002
         Gösta Östby om Gusselhyttan
         Släktkören m.m. 1986
         Tal Rut Egerö 1988
        
Tal vid släktmöte 1992
        


 


                

    


1980 Nora

Detta är en prototyp till hemsida för den tidigare Föreningen Östanbysläkten. Den är avsedd som kontaktsida och med tillgång till arkivmaterial.

Avsikten är också att om möjligt kunna ha en kommunikation via sidan, det är därför bra om intresserade skickar sina mejl-adresser så att dessa kan insamlas och förmedlas för personliga kontakter eller utskick med någon information.     

 


2001 Åkerby, Nora

Kontakt Östanbysläkten    ostanby@ostanby.se 
 

 

  Presentation av Östanbysläkten - bildspel (tryck F5)

  Alternative First page in English      

 Allt som vid släktföreningens upplösande 2008 tillhörde  föreningen finns deponerat på Lindesbergs museum.
     
Arkivet kan nås via Lindesbergs bibliotek,
     Kungsgatan 37 A, telefon: 0581 - 811 50.
     Postadress Lindesbergs museum, 711 80      Lindesberg,  telefon: 0581 - 811 58

   
   

                            2014-04-05