Välkommen till föreningen Östanbysläkten             

 

    

 

     Föreningen Östanbysläkten bildades i Sigtuna 1952 på initiativ av framlidne
 Anders Östby som också var föreningens förste ordförande. Föreningens
 medlemmar utgörs av efterkommande till bergsmannen Anders Olsson
 (1820-1891) och hans hustru Margareta Israelsdotter (1825-1900), som
 levde och verkade i Gusselby utanför Lindesberg. Paret fick 14 barn. Av
 dessa "grenar" finns 9 kvar, vilka utgjorde stommen i släktföreningen.
Föreningen lades ned 2008, denna hemsida är ett forum för släkten, för fortsatta kontakter.

 

 
Mycket lyckat avslutande möte på Sätra brunn !
 Mötet beslutade att lägga ner föreningen - nu följer avslutandet av släktföreningen och planerandet för en mötesplats på nätet.
 
                   and now also the chronicle from our meeting 2008
 
    Arkivet är nu också överlämnat till Lindesbergs Museum för deponering av alla handlingar, fotoalbum, ljudband, tavlor mm såväl som den digitala överföringen till en hårddisk.
 

   Stadgarna för släktföreningen

        
Bild från avslutningsmötet 2008       

 

The Östanby Family Society was founded in Sigtuna, Sweden, in 1952 on the initiative of the late Anders Östby, who also was our first chairman.The members of the Family Society are the descendants of the iron-manufacturer Anders Olsson, 1820-1891, and his wife Margareta Israelsdotter, 1825-1900. They lived and worked in the village of Gusselby, outside the small town Lindesberg in the middle of Sweden. Anders and Margareta had 14 children.The 9 surviving children are the origins of the 9 branches of our family-tree.                   More information...

Senast uppdaterad den 24 juli 2011 av webmaster